Programma 2017-2018

maandag 11 september 2017 14.30 u. verwelkomen we onze nieuw-gepensioneerde Lutgard Lathouwers in de Koekoek. Er is een receptie voorzien met drank en hapjes o.l.v. Reinhart (zie verder) ter gelegenheid van het nieuwe werkjaar.

maandag 9 oktober : Ex-collega Michel Aerts organiseert die namiddag om 14.00 u. een geleide wandeling onder de titel:

Het Nieuwe Kiel: Tentoonstellingswijk, architect Stijnen, paviljoenen Vlaamse kunst met Kristus Koningkerk en orgeldemonstratie door Geert Huylebroek.

Vertrek om 14.00 u stipt aan de vroegere BP-building, hoek Camille Huysmanslaan en Jan Van Rijswijcklaan, dus nabij Antwerp-Expo.

Einde om 17.00 u aan Kristus Koningkerk.

Meer informatie vind je hier

maandag 13 november 19.00 u. Wij gedenken speciaal Piet Van Mechelen (15/07/1927 - 17/07/2017), Stan Janssens (02/05/1947 – 25/04/2017) en Lou De Keyser (weduwe van Sus Snoeys) die dit jaar overleden zijn. Jef Pepermans en Greet Tubex e.a. zorgen waarschijnlijk voor de muzikale omlijsting.

maandag 11 december 14.30 u. Praatcafé De Koekoek

maandag 08 januari 2018 om 14.30 u.: verloren maandag in de Koekoek. Schrijf tijdig in. We komen bijeen in de grote zaal van de Koekoek zodat er geen plaatsgebrek zal zijn.

maandag 12 februari om 14.00 u.: Bezoek aan de Wintertuin van de Ursulinen in OLV-Waver – inschrijven noodzakelijk – zie weetje 150

vrijdag 2 maart: oud-leerlingenavond ex-Pix in Pius X

vrijdag 9 maart: Pius X- Kwis

maandag 12 maart om 14.30 u.: Praatcafé De Koekoek

maandag 09 april - geen activiteit (uitrusten van de paasvakantie)

maandag 14 mei - externe activiteit met culinaire inslag. De laatste uitheemse activiteit van dit jaar betreft een brouwerijbezoek met daarna een typische maaltijd. Verder nieuws in januari.

maandag 11 juni :- Praatcafé in de Koekoek met eindejaarscommentaar.