De collega's die ons zijn voorgegaan, verdienen onze (h)erkenning en waardering.

Mede dank zij hen, is deze "niet zó maar een school" uitgegroeid tot een bekend instituut in de Antwerpse regio.
Sommigen hebben een uitgebreid "in memoriam", bij anderen vinden wij bitter weinig informatie terug.
Hopelijk zijn er collega's of oud-leerlingen die hierin verandering willen brengen.

 

In de ban van onze band…

Oud zijn is teren op herinneringen,
wonen in steden die men eens bezocht,
is gaan en keren in al kleinere kringen,
lopen op effen wegen zonder bocht.

Is wars van heimwee naar de einder kijken
waarachter niets gebeurt dat ik niet ken,
de dagen met de dagen vergelijken
de man zijn die ik steeds gebleven ben.

Is wachten op beweging van bezoekers
van wie ik vooraf de woorden weet
als kwamen zij uit eer gelezen boeken.
Geluk is alles wat men niet vergeet.

Anton Van Wilderode

Het menuonderdeel 'Aandenken' geeft van elke overleden collega een in memoriam.