Weetjes

243 Startmoment in De Koekoek

Maandag 13 september 2021.

Na een jaar onderbreking omwille van de pandemie, hadden we voor het eerst weer een samenkomen.

Er waren 30 leden aanwezig.