Weetjes

236 Uitstel Ex-Pix ontmoeting

Oud-leerlingen appreciëren heel sterk de jaarlijkse Ex-Pix ontmoeting begin maart.
Naar hun boeiende ervaringen en verhalen zullen we pas volgend jaar kunnen luisteren...
Het Ex-Pix team