Weetjes

224 Vervolgprogramma Opleiding Vredeseducatie

Met de Opleiding Vredeseducatie hebben we aansluitend op onze sessies van 2020, die in maart 2020 abrupt dienden afgebroken te worden, een vervolgprogramma voorzien dat binnenkort voor een deel 'online' zal plaatsvinden. Misschien ook een welgekomen initiatief voor al diegenen die nog interesse hebben voor ons aanbod, zie hieronder.
Met warme, coronavrije vredesgroet (en hopelijk blijft dat zo in lengte van jaren?!),
Roger