Weetjes

171 'Avontuur op Corsica' door Rik Verhulst

Het is een jeugdboek voor jongeren vanaf 10 jaar, maar ik weet zeker dat ouders het met interesse zullen meelezen, zowaar zelf ook met spanning naar de ontknoping van het mysterie zullen uitzien.

Dit boek is totaal anders dan ‘Wiskunde voor bollebozen’. Dat laatste is een leerboek waarmee de lezer meer uitvoerig vaardigheden zal verwerven in verscheidene boeiende wiskundige domeinen die in de schoolleerplannen niet aan bod komen.

Maar wie zijn kleinkinderen, achterkleinkinderen een grappig en spannend verhaal wil aanbieden kan in ‘Avontuur op Corsica’ zijn gading vinden. Het boek is dan ook opgedragen aan 'Alle grootouders en kleinkinderen die een 'high-five' relatie hebben'.

Dit boek telt 144 bladzijden en bevat, als kleine gids van Corsica, een kleurenkatern met foto's.
Het kost 19,95€