Weetjes

086 seniorpix zo gek niet

Vandaar dat men ook van de 'Homo ludens' spreekt, maar er zijn enkele toch verkeerd neergekomen! Ai ai...
Die van seniopix zijn zo gek niet, hopen we toch.