Herinneringen van Ludo Gysemans

Ludo Gysemans studeerde in het H. Pius X-Instituut aan het DHOS, dat was de voortgezette opleiding voor onderwijzers die directeur of inspecteur wensten te worden. Hier volgen uittreksels uit een brief die hij aan Jef Deca schreef:     (de "je" slaat op Jef Deca)