Groepsfoto's leerkrachten regentaat en middelbaar PIX

3 foto's werden ons bezorgd door Roger Maquoi, de foto met namen eronder door Jos Mariën, waarvoor onze dank.


Jaar: 1968 regentaat


Jaar:  1968 middelbaar

achterste rij: Herman, wetenschappen / Jan, Engels / Reinhart, Engels, 67-02 / Ludo, godsdienst, 65-99 / Walter, Nederlands / Bert, Engels / Gilbert, wiskunde, 66-85 / Raymond, muziek / Karel, tekenen / Carl, Frans, 65-02 / Karel, directeur
voorste rij:
Frans, geschiedenis, / Marcel, wiskunde / Roger, wiskunde, 65-00 / Paul, Frans, 63-98 / Jos, Ned, 60-92 / Rik, wiskunde, 59-97 / Leo, aardrijkskunde / Hugo, Latijn, 65-75
Jaar:  1996 regentaat