198 2017 Verloren Maandag

De viering van Verloren Maandag was heel gezellig met de talrijk opgekomen ex-collega’s (50).
(een verslag is terug te vinden in de krant GvA van 11/01/17 en op Facebook van Pius X)

Hier volgt de toespraak van Jef Deca:

Beste collega’s...Naar aanleiding van het prachtige huldeboek 100 jaar Pius X – neem ik graag het woord om te bevestigen dat de inhoud van dit boek op elke bladzijde een reclamebladzijde is voor onze school!

-mijn felicitaties voor de samenstellers en de lay-out collega’s die deze prachtige uitgave tot een reclameboek hebben gemaakt voor de school

-tevens maak ik van de gelegenheid gebruik om mijn waardering te uiten over de kwaliteit van onze collega’s die in het verleden en heden van onze school ‘niet zomaar een school’ hebben gemaakt. Dit mag luidruchtig gezegd worden!

-persoonlijk mag ik hieraan toevoegen dat ik hen leerde kennen als waardevolle leraren. Ik voelde mezelf vereerd deelachtig te mogen zijn aan die grote gemeenschap waarvan ik bijna zestig van die 100 jaar heb mogen beleven.

DAAROM ook heb ik geprobeerd deze menselijke gevoelens van dankbaarheid en waardering waar te maken in onze vrienden-vereniging SENIORPIX.

DAAROM ook zou ik het spijtig vinden dat onze vriendenband zou verloren gaan.

Ooit heeft iemand gezegd ‘Pius X heeft geen traditie’. Frans Nombluez, onze waardevolle geschiedenisman voor leerlingen en collega’s betekende voor mij een reden om Seniorpix te steunen ‘tot in mijn kist’!

Ik denk ook graag terug aan die emotionele afscheidsbrief van Jos Goos, waarvan ik de eer mocht ervaren die brief persoonlijk te mogen ontvangen. Ook de afscheidsbrief van Hans Speeleveld bewaar ik graag bij mijn persoonlijke documenten.

Ik vond dus de ‘tij’ gekomen, beste collega’s, om ook een afscheids ‘document’ te plegen met de bedoeling mijn zorg tot uitdrukking te brengen dat deze spontaan gegroeide vereniging een uniek bewijs zou mogen worden dat traditie wel bestaat, al bijna dertig jaar!

Onze school heeft de kwaliteiten van de beste leraren op didactisch en vele andere menselijke en pedagogische vlakken... inderdaad ‘NIET ZOMAAR EEN SCHOOL’!

Om deze zorg en hoop concreet te verwoorden heb ik de voorbije maanden reeds contacten gelegd en geprobeerd te vragen om mijn taak over te nemen wel te verstaan dat Seniorpix blijft verder leven met de bestaande ploeg.

Ik denk vooral aan Marcel Huysmans, mijn toeverlaat in deze digitale contactwereld, aan wie wij ook reeds enkele jaren ons ‘Koekoeksnest’ te danken hebben. Ik denk aan Dirk Van Hemeldonck die onze prachtig gestoffeerde website overnam van Hans en die ook vakkundig beheert, zelfs vanuit zijn dierbaar Finland. Ook mijn dank aan de minder opvallende bestuursleden, die ten gepasten tijde hun medewerking verleenden bij drukkere gelegenheden zoals vandaag en vorige jaargangen : Frank, Sim, Monique, Marcel VDB, Maurits, Reinhart...

Ondertussen hoop ik dat 1 september 2017 een nieuw ‘school’jaar mag starten met edel-moedige-collega’s en een evenwaardige receptie voor de nieuwkomers. Ik zal mijn best doen om te komen en te steunen waar nodig... ’ik ben niet dood noch begraven’

Ook mijn dank aan Gerrit, Claire, Marie-Jeanne, Greet Tubex, Jef Pepermans, Paul Ielegems, Natus Verbaenen,... Zij weten waarvoor!

Tot slot : spijtig dat er collega’s zijn die zich niet meer laten opmerken en ik weet niet waarom!

Jef Deca

Paul Ielegems zorgde voor de foto's:

Previous ◁ | ▷ Next