190 2016 Eeuwfeestzitting 'Niet zomaar een boek' 100 jaar PIX

Het Pius X lied

 

de lakeien

 

enkele klasvlaggen

 

 

Muzikale omlijsting door Elise Tack en Neil Akenzua

 

gastvrouw Ria Smet

 

Presentatie van het huldeboek "Niet zomaar een boek - 100 jaar Pius X -instituut"

salongesprek met Peter Ceulemans en Ludo De Caluwé, moderator Gommer Van Rousselt

 

Bruno Aerts, vicaris-generaal bisdom Antwerpen

 

Lieven Boeve, directeur-generaal Katholiek onderwijs Vlaanderen

 

minister van onderwijs Hilde Crevits liet zich vervangen door Dirk Broos, kabinetschef Onderwijs

 

en dan weer een muzikaal intermezzo door Elise Tack en Neil Akenzua

 

Gastlezing door professor Paul Verhaeghe over identiteit en autoriteit

 

 

Receptie

terug naar boven