127 2014 Gedachtenisviering overleden collega's
Het was weer een serene maar helemaal niet droevige viering.

        Jef verwelkomde ons, we waren weer talrijk opgedaagd.

  

 Het voortreffelijke koor werd door Jef meteen op de bühne gehaald

   
  

Jef De Schepper vertelde ons een verhaal over een tak die na van de boom gesneden en afgestorven te zijn, een nieuw leven als blokfluit leidt.
Monique Mussely las een eerste deel van de namen van de overleden collega's en Jef De Schepper las een eerste strofe van 'Ode aan de Muziek' van Felix Timmermans. Afwisselend met het koor noemde Monique de volgende namen en droeg Jef de volgende strofen voor.
Het voorbije jaar hebben we geen enkele van onze leden moeten afstaan.

 

  

Jef Pepermans bracht 'En Prière'

  

Ellen, Birgit en Hanne sloten af met Prelude en Eligie van Dmitri Shostakovich

  

Bij een receptie in de lerarenkamer konden we daarna nog lang bijpraten en de dorst lessen.