165 2016 Verloren Maandag

Jef Deca kon er niet bij zijn, maar stuurde zijn betoog. De foto's van Paul ielegems onderaan getuigen dat alvast het culinaire weer goed verzorgd was.

 

  1. Het is hier de gewoonte, beste vrienden, groot en klein (in gestalte, bedoel ik) dat hier het woord gevoerd wordt, op ‘verloren maandag’, het mogen dus geen verloren woorden worden.

Mijn verontschuldiging dat ik er niet kan zijn, maar als mijn familiale (vrouw en zoon en ik) taak kan opgevuld worden door enkele edelmoedige handen, hoop ik dat alles vredevol mag verlopen! Met dank aan Marcel, Reinhart, Frank en…moet dat loslopen

Ik zoek dus nog steeds naar een woordvoerder : tevergeefs…tenzij iemand nu zin heeft…

och kom laten we er geen woorden aan vuilmaken…Vooraf mijn poëtische wensen :

 

ik wens je wat zachtheid

als woorden te hard zijn

wat vreugde en vrede

als gedachten te zwart zijn

 

laten we hierop het glas heffen!

 

  1. Enkele vragen (u hoeft niet te antwoorden)

Wie had het gedacht, toen Frans Nombluez eraan begon, dat wij al 28 jaar volhouden, met elke maand samen te komen…

Zal Seniorpix over 5 jaar nog bestaan?

 

Ik meen te mogen zeggen dat we fier mogen zijn op …

  • op onze vriendenkring en die er willen bijhoren, ook fier op onze 100 jarige …school
  • fier op onze website, dankzij Hans en nu Dirk en Marcel
  • en zij die ons telkenmale steunen met hun vrijblijvende aanwezigheid, sommigen zijn er altijd, anderen laten zich geregeld opmerken, spijtig dat er sommigen zich niet meer laten zien…vind ik spijtig!
  • enkele ‘oud’collega’s hebben het moeilijk om zich te verplaatsen…

daarom liggen hier enkele bladen gericht aan Herman Franken, Luc Vanheessen, Stan Janssens,Myriam Van Bel…of wie kent er nog collega’s die met een of ander probleem moeilijk kunnen aanwezig zijn…

Wij proberen niemand in de steek te laten, ik bedoel : vijf mensen verlieten ons.

Wij bezorgden hen een eervol afscheid : FRANS N., Karel Raeymaekers, Jan Schuerewegen, Valeer Van Achter, Chris Van den Berghe…ook al waren sommigen een beetje wereldvreemd aan Seniorpix…

 

Op het programma van de volgende maanden :

8 februari : bezoek aan ‘De Steenschuit’ van Boom : Inschrijvingen kunnen vandaag bij Marcel H inschrijven. Een waardevol project waar de naam Stuer (leider) ook verwanten heeft gehad op Pius X!

en met aangename HERINNERINGEN aan …Brusselse tram, abdij Averbode, Gent, Westmalle, ‘s Hertogenbosch (Jef De Schepper), tuinen Hoegaarden, Gerechtshof, De Notelaer, met den boot (K.Buts)…

 

KASVERSLAG : blijft positief als…iedereen zijn kosten (drank e.a.) van vandaag betaald!

 

Jef Deca dankt en wenst alle aanwezigen een aangenaam weerzien in goede gezondheid!!

 

OM TE EINDIGEN (gedicht)

zoals een vogel nooit

voor een gesloten boom staat

gras geen grenzen stelt

 

zoals de nacht op de poolster

kan rekenen, haar vingers

niet aan de zon verbrandt

 

zoals regen niet twijfelt aan

grond onder de voeten

de wind nooit buiten adem is

 

zo ook het lied van twee handen

 

ann van dessel (Haacht)