160 2015 Gedachtenisviering overleden collega's


Telkens op een tweede maandag van de maand kwam Frans Nombluez –de Sus- samen met zijn vrienden collega’s van het H.Pius X – instituut omdat hij van hen hield…hij was er altijd bij!

EN ALS IK DAN ZO NADENK BEN IK FIER TOT DEZE GROEP TE MOGEN BEHOREN…

ALS IK DAN ZO NADENK…de school bestaat 100 jaar, gaan er allerlei gedachten door mijn hoofd van dankbaarheid…

WAAROM doen wij het al zovele jaren?

OMDAT wij schepselen zijn die het ‘ hier – en - numaals’ en het ‘hier – na –maals’ toch anders beleven dan vele anderen…

ALS MENSEN STERVEN grijpen wij graag terug naar de tijd van toen..
Sta mij toe een mail te citeren van Chris Van Broeck, weduwe van Jean-Pierre Dejonckheere: “ik ben jaarlijks trouw en graag van de partij op de herdenking van de overleden collega’s, wat elke keer weer een sfeervol en intens gebeuren is, waaraan hard gewerkt is en waarin veel “ziel” zit. Deze keer heb ik echter een agendaprobleem…ik ben er in mijn gedachten bij. Doe iedereen die ik ken veel groeten…”

Ludo de Caluwé verwoordde het ooit mooi! “deze groep en haar initiatiefnemers geven elk jaar rond deze tijd een bijzonder signaal naar zichzelf, naar de school en ook naar de directe verwanten en familieleden om samen met hen in een sfeervolle omgeving de collega’s vrienden die er vandaag niet meer bij kunnen zijn, toch wat meer dichtbij te voelen via tekst, muziek, lied en stilte…”

Laten we beginnen met wat stilte en onze eigen familieleden die ons nauw aan het hart liggen te gedenken…

ALS IK ZO NADENK hoop ik uit de grond van mijn hart dat onze collega’s nakomelingen binnen de school zullen trouw blijven aan dit initiatief en maak ik van de gelegenheid gebruik om het ‘muzikale gezelschap’ van harte te danken –met name Greet Tubex en Jef Pepermans-
Zij verzorgen reeds enkele jaren deze avond als een indrukwekkende en zeer aangename kijk-en luisteravond.
Ik dank ook de directie die vrijblijvend hun steun verlenen aan deze avonden.

We gaan het vanavond niet alleen bij woorden houden en u, ieder voor zich, laten genieten , ja na-genieten , van onze collega’s en van de muziek waarvan Timmermans schreef : het zijn slechts klanken, pure geest, bron van gewijde krachten…en sta mij toe de naam van God uit te spreken…muziek is God in klanken!

Sta me toe tot slot twee namen te noemen die stilzwijgend onze vereniging steunen en in stand houden : Marcel Huysmans en Dirk Van Hemeldonck (Hans Speeleveld)

Jef Deca

De mooie teksten die Marc schreef voor Karel, Jan en Frans vind je op deze website onder het menu 'aandenken' bij de rubrieken van deze collega's.

Jee schreef een leuke tekst over Chris Van den Berghe. Je kan hem herlezen op deze website onder het menu 'aandenken' bij de rubriek van Chris Van den Berghe.Sim las de tekst voor die Danny Billen schreef over Valeer Van Achter.
Deze tekst vind je ook onder het menu 'aandenken'.

Na de viering konden we in primeur het Pius X bier genieten en bijpraten:

 

terug naar het begin van dit artikel