Kustermans Rob

 

° 28.01.1937 Kalmthout

† 29.10.2004

Priester leraar


Korte Levenssschets van onze collega

Rob is geboren te Kalmthout op 28/1/37. Na lager onderwijs in Kalmthout volgde hij de Latijn-Griekse Humaniora aan het Klein Seminarie te Hoogstraten. Het diploma is gedateeerd op 7/8/56.

Nadien gaat hij naar het St Jozef seminarie te Mechelen. Hij wordt priester gewijd op 7/7/63 door Mgr. Daem in het nieuwe bisdom Antwerpen.

Vanaf 1/9/63 komt hij als leraar naar het H. Pius X –Instituut. Hij blijft er tot aan zijn oppensioenstelling op 1/2/97. Hij onderwijst er de volgende vakken : godsdienst, maatschappelijke en economische problemen en wijsgerige stromingen.

Hij begint op Pius X als leraar in de hogere cyclus van het secundair onderwijs. Hij is dan zeer betrokken bij de nieuwe afdeling Menswetenschappen.

Samen met collega Jos Goos (overleden op 28/11/2000) behaalt hij aan de K.U.L. Leuven het diploma Licenciaat Toegepaste Theologie Specialiteit Morele en Religieuze Wetenschappen. Zij combineren deze studie met hun lesopdracht.

Op 1/9/81 behalen zij het aggregaatsdiploma.

Vanaf 10/4/78 geeft Rob ook les aan de middelbare normaalschool (MNS). Vanaf 10/4/78 deeltijds en vanaf 1/9/85 voltijds.

Rob krijgt wat gezondheidsproblemen en om die reden stapt hij in een stelsel van verminderde prestaties. Tot 1/9/95 blijft hij zijn deeltijdse prestaties behouden aan het Pius X-Instituut.

Op 1/9/95 wordt de nieuwe hogeschool Karel De Grote gevormd. Vanaf dat ogenblik gaat Rob op TBS (ter beschikking stelling voorafgaand aan het rustpensioen). Op 1/2/97 gaat hij met pensioen.

In 1984 verlaat de laatste inwonende priester-collega de VIIde Olympiadelaan.

Nadat Rob in de omgeving van Pius X op een appartement heeft gewoond, verhuist hij in 1987 naar Kalmthout. Hij betrekt er het huis naast zijn moeder. Hij verblijft daar tot zijn overlijden.

Hij werd vanaf toen actief in de parochie van Kalmthout-Centrum en in de Levensboom. De Levensboom is een centrum voor spiritualiteit gevestigd in de straat waar Rob woont.

In de parochie was Rob de geestelijke vader van verschillende parochianen en werkgroepen. Hij had een biezondere band met de werkgroep Rouwbezoek. Ook voor de kerkfabriek werkte hij erg minutieus bij het op punt zetten van de patrimoniuminventaris.

De Levensboom in Kalmthout was voor hem een beetje de verlenging van zijn loopbaan als leraar wijsbegeerte. De Levensboom probeert verschillende invalshoeken te bekijken van spiritualiteit. Hij kon er zijn talenten verder toepassen die hij bij zijn studenten dagelijks had gebruikt. Rob besprak er regelmatig hetgeen hij had begrepen en geleerd rond de joodse filosofen Martin Buber, Emanuel Levinas, de duitse filosoof Dietrich Bonhoeffer en de jezuïet Roger Lenaerts.

In de Levensboom funktioneerde hij ook in de stuurgroep, hij bracht er tal van ideeën aan die konden gebruikt worden om de groep verder te laten openbloeien. Zijn hele levensweg was voor hem een zoeken met vallen en opstaan, nooit heeft hij met zekerheden geleefd.

Jef De Schepper (samen met Rob priester gewijd en na studies in Rome tot 1974 collega op Pius X) omschrijft hun gezamenlijke periode als volgt:
“We hadden het dikwijls over de inhoud van het onderwijs en over theologie en filosofie in het algemeen. We dachten in dezelfde richting. We wilden een authentiek geloof, dat aansloot bij het moderne levensgeloof. Dat was veel sloopwerk en moeizaam iets nieuws opbouwen. Het was hard werken om een denken te ontwikkelen dat aansloot bij de studenten en ook recht deed aan wat we zelf waardevol achtten in de traditie. Rob werkte hard aan zijn lessen en had veel contact met zijn studenten. Hij produceert mettertijd dikke cursussen over godsdienst en filosofie. Daar heb ik zelf ook uit geput."

Op het persoonlijk vlak bleef er altijd afstand. Rob was niet iemand die zijn ziel makkelijk bloot gaf. Daardoor bleef hij eerder een collega dan vriend. Hij was erg op zichzelf en had ook weinig contact buiten de school.“

Rob kan niet beter en bondiger getypeerd worden als door de tekst van de haïku bij het overlijdensbericht in de krant :

“De tuinman is dood, zie hoe de bloemen bloeien die hij heeft geplant.”

Rob werd in Kalmthout begraven op 3 november 2004 na een eerlijke en eenvoudige afscheidsviering in de Onze Lieve Vrouwerkerk aldaar.

  Sim Daems