Haemels Jules

° 23.10.1921 Brussel

† 08.09.2011 Wilrijk (centrum Palliatieve Zorg St Camillus)

Onderwijzer


 

De uitvaart heeft plaats gevonden op maandag 19 september 2011 om 10 u in de parochiekerk van de
 
 H.Familie, Don Bosco, St Bernardsesteenweg 671 te Hoboken.
 
 
2 reacties van collega's van Jules:
 
1. Jef Le Bruyn
ik heb jules leren kennen toen guido bijl en ik
als eersten  van de oude oefenschool kleine goddaert
naar de abdijstraat verhuisden.in 1955
toen heette die school sintbernardusschool.
jules gaf toen les in het vierde leerjaar.
geleidelijk aan jaar na jaar kwamen de collega's
van de oude oefenschool naar de abdijstraat over.
toen we met de oefenschool starten in de prefab
in 1960
was ik in de eerste klas
piet jacobs in de tweede
albert eyckens in de derde
jules haemels in de vierde
mathieu bruynoninckx in de vijfde
piet lemmens in de zesde
bij gebrek aan ruimte zaten er toen ook klassen in de stenengebouwen aan de overkant
o.a
marcel dupont in de eerste
rik robberecht in de vijfde klas
piet van mechelen in de zesde
geleidelijk aan kwamen er dan ook collega's van
buiten de oude oefenschool
michelde blaes 2de klaserik stoffelen derde klas,
jef briels eerste klas,
bruno timp vierde klas
guido declerk tweedeklas
etiene scheir derde
jules was een zachte onderwijzer.
een brave uitvoerder van het systeem.
die nooit stukken maakte
omdat hij heel voorzichtig
altijd braaf binnen de lijntjes kleurde.
ik heb zijn zoon mark nog enkele weken in de klas gehad.
zijn vrouw was ook altijd lief en goed en zonder de minste pretentie.
jules kende ook geen pretentie.
ik vind het tof dat hij toch negentig is mogen worden.
ik hoop dat hij verder leeft in  goede herinneringen hier op aarde
en aan de overkant waar hij rust en vrede zal mogen ervaren .immers staat er niet in de schrift:zij die ervelen hebben onderwezen, zullen schitteren aan het firmament.
deze dagen wegen ook in zonnehart zwaarder daar simonne stierf op 17 september 2004.
 
 
2. Frank Daems sprokkelde nog enkele gegevens van Jules:
 
Gehuwd in Antwerpen op 24 juli 1948 met De Bie Marie-Jean-Thérèse.
2 kinderen: Vera (21/10/1950) en Marc (16/5/55)
Diploma's: 1. Lager onderwijzer, diploma behaald aan de normaalschool te Antwerpen op 9/10/1940
2. Onderricht Abnormalen (sorry heette toen zo!) behaald te Duffel op 14/12/50
Legerdienst:
1. Verplichte tewerkstelling in Duitsland van 24/11/1943 tot 24/5/45
2. Lichting 1941: Bataljon van de Gewapende Weerstand 1ste compagnie van 5/11/1945 tot 4/11/1946
Stamnummer 4990
Diensten: A. Waarnemend onderwijzer:
1. Lagere jongensschool in de Julius De Geyterstraat van 24/10/1941 tot 29/9/1943 (838 halve dagen) ter vervanging  van mijnheer Claeyssens die legerdienst moest doen.
2. Lagere jongensschool in de Abdijstraat van 5/11/1946 tot 30/9/1947 (368 halve dagen) ter vervanging van
    mijnheer A. Van de Walle, uit ambt ontzet.
      B. Vast benoemd onderwijzer
1. Lagere jongensschool in de Abdijstraat - openstaande plaats - van 1/10/1947 tot 30/8/1959
2. Lagere oefenschool aan de VIIde-Olympiadelaan van 1/09/1959
 
Oefenonderwijzer in het 4de leerjaar
Op rust op 1/9/1978.