Bruyninckx Mathieu

° 03.03.1918 Antwerpen

† 28.07.1983 Antwerpen

directeur LOS


Uit de oude doos…

Mathieu Bruyninckx was van in zijn jonge jaren een zeer geëngageerde onderwijzer en was aanvankelijk werkzaam
in een lagere school aan de Boomsesteenweg te Antwerpen.  Zelf heb ik hem nog weten surveilleren op de speelplaats
van de oefenschool Pius X op de VIIde-Olympiadelaan.  Wijlen mijn oom en peter, Staf Goffin, destijds collega en vriend
van ‘den Thieu’ en later schoolhoofd van de Sint–Bernardusschool in de Abdijstraat *, had grote bewondering voor hem
omwille van wie hij was als mens en de vele talenten waarmee hij was bedeeld. 
Hij was een boeiend verteller, humorist, zanger, gitarist en was een talent en expert in het handpoppenspel waar hij
veel en graag mee bezig was. Zoals het wel vaker gebeurt wanneer een mens een dagje ouder wordt, haalde
mijn oom ook geregeld herinneringen van vroeger op. 

Zo kwam ik dan ook te weten dat Mathieu Bruyninckx, samen met hem en meester Verswyven met de leerlingen
van de Boomsesteenweg jaarlijks ‘op kolonie’ gingen naar Sint Pieters Lille, het huidige Lille, en dit tijdens de oorlogsjaren.
Op de bijgevoegde foto met de vier heren staat Mathieu op de derde plaats, met dichtgeknoopte vest. 
De groepsfoto dateert uit 1943. Het gebouw, gelegen aan de Zagerijstraat, ben ik gaan opzoeken en doet
nu nog steeds in oorspronkelijke vorm dienst als verblijfplaats voor jeugdgroepen.  De slaapzalen zijn nog steeds dezelfde!

Uiterst rechts de schoonmoeder van de koster van Christus-Koning die instond voor het koken en kon rekenen op de hulp
van mijn toen zestienjarige tante Simone, zus van Staf. Achter mijn tante, meester Verswyven die later door verdrinking
om het leven zou komen. Uiterst links onderaan mijn oom.

Toen ik voor Seniorpix ben gaan googlen op zoek naar gegevens over Mathieu kwam ik toevallig een werkje
van zijn hand tegen,‘leidraad bij het poppenspel’, te koop bij een antiquair in Westerlo. 
Ik ben het ter plaatse gaan afhalen om het te schenken aan mijn tante Simone die voor hem ook steeds
veel bewondering heeft gehad. 

En dan nu de vraag: wie vertelt er ons wat meer over de Pius X-loopbaan van deze bijzondere man?

Kris Reyniers (6WA-1972)
16.02.2013

* Ter info voor de Pius X-liefhebbers: op 15/09/1953 begon de Katholieke Normaalschool met een middelbare school die gevestigd werd in de gebouwen van de Sint-Bernardusschool, Abdijstraat 41 te Antwerpen, in afwachting van de nieuwe lokalen in aanbouw op de VIIde-Olympiadelaan.

Met dank aan Bruno Goffin voor het gedachtenisprentje.