Broeckx Raymond

°17.08.1920

†20.09.2012

leraar wiskunde MNS


Op 20 september 2012 overleed collega en wiskunde-icoon dr.Raymond Broeckx op de gezegende leeftijd van 92 jaar, na een meer dan succesvolle loopbaan als leraar en docent wiskunde respectievelijk aan het Koninklijk Atheneum van Antwerpen en het regentaat van het H. Pius X Instituut, voormalig de Katholieke Normaalschool van Antwerpen.

Ook na zijn op pensioenstelling bleef Raymond uitermate actief op diverse fronten van zijn belangstellingsveld: zijn samenwerking met de elektronicagigant Hewlett Packard, de Antwerpse cultuurgeschiedenis, de Engelse geschiedenis en die van Richard de Derde in het bijzonder, om er maar enkele te noemen. Dit alles met de precieze grondigheid hem eigen en met die charmerende stijl van de innemende maar respect afdwingende gentleman. Allen die hem gekend hebben, leerlingen, studenten en collega’s, waren onder de indruk van zijn imposante persoonlijkheid en eruditie. Zij bewaren de warme herinnering aan een beminnelijke en zachte man, steeds open voor dialoog en behulpzaam bij het zoeken naar oplossingen voor problemen zowel op het terrein van zijn vak als daarbuiten.

Raymond werd geboren te Berchem (Antwerpen) op 17 augustus 1920.

Zijn vader was onderwijzer in het Rijksonderwijs (het huidige Gemeenschapsonderwijs).

Na het beëindigen van de Grieks-Latijnse humaniora volgt hij nog een voorbereidend jaar met het oog op de studie van wiskunde aan de universiteit van Gent. Hier studeert hij in 1943 af als licentiaat in de wiskunde en dat in volle oorlogstijd.

Na de oorlog verblijft hij als militair nog gedurende 6 maanden in Ierland.

Na een korte periode gewerkt te hebben voor de controlediensten, begint hij aan de universiteit van Gent aan een doctoraat in de wiskunde, titel die hij in 1946 verwerft.

Hij start vervolgens met zijn loopbaan als fulltime leraar wiskunde aan het Koninklijk Atheneum van Antwerpen, waaraan hij tot zijn op pensioenstelling zal verbonden blijven.

Hij huwt in 1949 zijn geliefde Margot, die hem tot zijn laatste dag zal vergezellen.

In 1950 wordt hij dan door directeur en latere Monseigneur De Vooght gevraagd om docent te worden aan het regentaat van de Katholieke Normaalschool van Antwerpen  (nu geïntegreerd in de Karel de Grote Hogeschool van Antwerpen). Ook deze opdracht blijft hij, naast zijn leraarschap aan het Atheneum, tot zijn op ruststelling uitoefenen.

Daarnaast was Raymond ook nog actief in de Leerplancommissie Wiskunde voor het Rijksonderwijs. Hij was auteur samen met zijn broer Robert, leraar wiskunde aan de Koninklijke Militaire School te Lier, van de befaamde handboekenreeksen De Brug en De Rij. Jarenlang was hij ook redacteur van het tijdschrift Mathematica et Paedagogia van de  toen nog Belgische Vereniging van Wiskundeleraren waarin hijzelf menig artikel pleegde.

Van bij de eerste verschijning in de beginjaren zeventig van pocketcalculators en personal computers was Raymond een pionier die de ontwikkelingen ter zake op de voet ging volgen. Dit resulteerde in een blijvende samenwerking met Hewlett Packard.

Raymond werd dan ook een instituut in zijn vakgebied, alom gerespecteerd en geraadpleegd.

Ik behoor zelf tot het leger van zijn oud-studenten die allen, zonder uitzondering, Raymond op de handen droegen en hem vereerden als een idool. Zijn stijl van lesgeven was legendarisch en erg heuristisch zoals men nog altijd in de filmen van het didactisch archief van de Universiteit Antwerpen kan nagaan. Later, als collega, mocht ik hem ook altijd lastig vallen met een of ander probleem. De volgende ontmoeting had hij dan de oplossing mee met nog een paar extra’s erbij. Het is een persoonlijke eer dat ik uiteindelijk, als docent, ook nog in zijn voetsporen mocht treden en schatplichtig werd aan zijn model.

Als afsluitende anekdote wil ik graag die heuglijke studiedag in herinnering brengen waarop Raymond, voor alle leerkrachten van ons instituut, op een van die eerste rekentoestellen van Hewlett Packard met welgeteld 49 programmageheugens, een programma had opgesteld om hun wedde te berekenen tot op twee cijfers na de komma. In die tijd van allerhande weddenschalen en bijzondere regelgevingen een verbluffende prestatie die vele ambtenaren van het Ministerie van Financiën het nakijken gaf, letterlijk en figuurlijk dan.

Het geeft een mild gevoel Raymond zijn weldadige wijsheid gekend te hebben. We gedenken hem met fierheid.

                                                                                Rik Verhulst