Bijl Guido

 

° 21.08.1930 Burcht

† 01.04.1987 Burcht

Onderwijzer - directeur LOS


Sweet memories…

Het is met een vleugje nostalgie uiteraard dat ik terugdenk aan de jaren zestig, aan de tijd dat meester Bijl in zijn lokaal, gelegen naast de speelplaats en verwarmd met een authentieke kolenkachel, banjo- en accordeonles gaf tijdens de middagpauze aan alle geïnteresseerde leerlingen, ook aan leerlingen van andere klassen zoals ik. Met heel veel geduld en toewijding leerde hij ons o.a. de huidig gekende versie van Emiel Hullebroeck spelen van ‘Wat zijt gij schoon, o Kempenland’. Misschien kan deze summiere inbreng van me een aanzet zijn voor oud-collega’s of oud-leerlingen om het beeld van meester Bijl op Seniorpix te vervolledigen.

Kris Reyniers (6WA-1972)