Weetjes

205 Programma 2020 Opleiding Vredeseducatie

Beste ex-collega's,
Zoals reeds verscheidene keren gemeld kan ik mij 's maandags onmogelijk vrijmaken; spijtig! Maar geen nood. Moest iemand van jullie nog nood hebben aan waardevolle info rond maatschappelijke problemen, dan kunnen wij elkaar ook altijd ontmoeten in de context van de Opleiding Vredeseducatie. Zie onze flyer hieronder.
Martin Luther King leerde ons dat wij moeten leren leven als broeders, of dat we zullen sterven als dwazen. Dwazen steken veelal hun kop in het zand; broederschap is onmogelijk op maatschappelijk gebied zonder kennis van het maatschappelijke gebeuren. En daartoe willen we met onze OV ons steentje bijdragen. Heel welgekomen!
Met warme vredesgroet aan iedereen,
Roger