Weetjes

148 Kerstwens van Jef Deca

Graag maak ik van de gelegenheid gebruik om het bestuur en sympathisanten van onze vriendengroep SENIORPIX van ganser harte te danken voor hun hartverwarmende steun.

Mijn Kerst- en Nieuwjaars hoop en wens gaat naar jullie allen die ooit deel uitmaakten van het degelijk lerarencorps van het H. Pius X-instituut. Persoonlijk heb ik van de sfeer en de kwaliteiten vijf en dertig jaar mogen en kunnen genieten! Heel wat collega’s werden echte vrienden!

Wij maakten in november weer een prachtige en unieke gedachtenisviering mee!

LANG LEVE ONZE VRIENDEN EN BLIJF COLLEGIAAL ook in 2018!

Jef Deca